Коректори со релеи

Коректор на напон TM10000 .

Технички спецификации: Коректор на напон ТМ10000 Input: 145-280VA.C 43-67Hz / Output: 220VA.C ±10% Уредот функционира со релеи. Max оптеретување: 6000W Во себе содржи и заштита од висок напон.

Повеќе

18,990.00 ден

:
Коректор на напон TM5000 .

Технички спецификации: Коректор на напон ТМ5000 Input: 145-280VA.C 43-67Hz / Output: 220VA.C ±10% Уредот функционира со релеи. Max оптеретување: 3000W Во себе содржи и заштита од висок напон.

Повеќе

11,990.00 ден

:
Коректор на напон DAR 2000VA .

Технички спецификации: Коректор на напон DAR 2000VA Input: 145-280VA.C 43-67Hz / Output: 220VA.C ±10% Уредот функционира со релеи. Max оптеретување: 1200W Во себе содржи и заштита од висок напон.

Повеќе

5,290.00 ден

:
Коректор на напон AVR 1200M .

Технички спецификации: Коректор на напон AVR 1200M. Input: 145-280VA.C 43-67Hz / Output: 220VA.C ±10% Уредот функционира со релеи. Max оптеретување: 720W Во себе содржи и заштита од висок напон.

Повеќе

2,590.00 ден

:
Коректор на напон AVR 600M .

Технички спецификации: Коректор на напон AVR 600M. Input: 145-280VA.C 43-67Hz / Output: 220VA.C ±10% Уредот функционира со релеи. Max оптеретување: 350W Во себе содржи и заштита од висок напон.

Повеќе

1,790.00 ден

: