Хоби провлекувачи

Провлекувач на кабли Ф4mm 20m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.23мм. Сила на пукање 400кг. Макс.влечење 200кг. Должина 20м. Засилен капак со специјален состав за одлично врзување на каблите Заменливи додатоци за полесна употреба и поголема ефикасност во работата во зависност од потребите Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

950.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 15m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.23мм. Сила на пукање 400кг. Макс.влечење 200кг. Должина 15м. Засилен капак со специјален состав за одлично врзување на каблите Заменливи додатоци за полесна употреба и поголема ефикасност во работата во зависност од потребите Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

650.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 10m .

Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.23мм. Сила на пукање 400кг. Макс.влечење 200кг. Должина 10м. Засилен капак со специјален состав за одлично врзување на каблите Заменливи додатоци за полесна употреба и поголема ефикасност во работата во зависност од потребите Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

550.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 5m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.23мм. Сила на пукање 400кг. Макс.влечење 200кг. Должина 5м. Засилен капак со специјален состав за одлично врзување на каблите Заменливи додатоци за полесна употреба и поголема ефикасност во работата во зависност од потребите Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

450.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 20m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.16мм. Сила на пукање 300кг. Макс.влечење 150кг. Должина 20м. Засилен капак со специјален состав кој го олеснува врзувањето на каблите Фиксни додатоци кои ја овозможуваат инфилтрацијата низ цевките. Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

500.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 15m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.16мм. Сила на пукање 300кг. Макс.влечење 150кг. Должина 15м. Засилен капак со специјален состав кој го олеснува врзувањето на каблите Фиксни додатоци кои ја овозможуваат инфилтрацијата низ цевките. Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

420.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 10m .

Технички спецификации: Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.16мм. Сила на пукање 300кг. Макс.влечење 150кг. Должина 10м. Засилен капак со специјален состав кој го олеснува врзувањето на каблите Фиксни додатоци кои ја овозможуваат инфилтрацијата низ цевките. Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

350.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 5m .

Мин.радиус на виткање 80мм. Дијаметар на цевки: ∅ макс.16мм. Сила на пукање 300кг. Макс.влечење 150кг. Должина 5м. Засилен капак со специјален состав кој го олеснува врзувањето на каблите Фиксни додатоци кои ја овозможуваат инфилтрацијата низ цевките. Можност за додавање на поголема должина

Повеќе

290.00 ден

: