Хоби провлекувачи

Провлекувач на кабли Ф4mm 20m .

Технички спецификации: Дебелина 4mm Должина 20m.

Повеќе

700.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 15m .

Технички спецификации: Дебелина 4mm Должина 15m.

Повеќе

500.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 10m .

Технички спецификации: Дебелина 4mm Должина 10m.

Повеќе

400.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф4mm 5m .

Технички спецификации: Дебелина 4mm Должина 5m.

Повеќе

330.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 20m .

Технички спецификации: Дебелина 3mm Должина 20m.

Повеќе

400.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 15m .

Технички спецификации: Дебелина 3mm Должина 15m.

Повеќе

365.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 10m .

Технички спецификации: Дебелина 3mm Должина 10m.

Повеќе

300.00 ден

:
Провлекувач на кабли Ф3mm 5m .

Технички спецификации: Дебелина 3mm Должина 5m.

Повеќе

250.00 ден

: