Продолжни кабли M/F

SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 20m M/F , .

Технички спецификации: Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 20 м. Заштитен механизам за деца 6 години гаранција

Повеќе

2,250.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 10m M/F .

Технички спецификации: Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 10 м. Заштитен механизам за деца 6 години гаранција

Повеќе

1,450.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 5m M/2xF , .

Технички спецификации: Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 5 м. Незапалив материјал 6 години гаранција

Повеќе

630.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 15m M/F , .

Технички спецификации: Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 15 м. Незапалив материјал Заштитен механизам за деца 6 години гаранција

Повеќе

1,350.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 10m M/F , .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 1о м. Заштитен механизам за деца Боја бела 6 години гаранција

Повеќе

880.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 5m M/F , .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 5 м. Заштитен механизам за деца Боја бела 6 години гаранција

Повеќе

530.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 3×1.5 / 3m M/F , .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ Дебелина на кабел 3х1.5 мм. Должина 3 м. Заштитен механизам за деца Боја бела 6 години гаранција

Повеќе

395.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 2×0.75 / 5m M/F , .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ Дебелина на кабел 2х0.75мм. Должина 5 м. Заштитен механизам за деца Боја бела 6 години гаранција

Повеќе

295.00 ден

:
SAS Продолжен кабел 2×0.75 / 2m M/F , .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ Дебелина на кабел 2х0.75мм. Должина 2 м. Заштитен механизам за деца Боја бела 6 години гаранција

Повеќе

180.00 ден

: