Стеги

SAS стеги 540mm х 7.6mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 540 мм. Ширина 7.6 мм.

Повеќе

1,150.00 ден

:
SAS стеги 430mm х 4.8mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост  -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 430 мм. Ширина 4.8 мм.

Повеќе

495.00 ден

:
SAS стеги 370mm х 4.8mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 370 мм. Ширина 4.8 мм.

Повеќе

325.00 ден

:
SAS стеги 250mm х 4.8mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 250 мм. Ширина 4.8 мм.

Повеќе

230.00 ден

:
SAS стеги 300mm х 3.6mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 300 мм. Ширина 3.6 мм.

Повеќе

195.00 ден

:
SAS стеги 250mm х 3.6mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 250 мм. Ширина 3.6 мм.

Повеќе

185.00 ден

:
SAS стеги 200mm х 3.6mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост 40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 200 мм. Ширина 3.6 мм.

Повеќе

139.00 ден

:
SAS стеги 200mm х 2.5mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 200 мм. Ширина 2.5 мм.

Повеќе

99.00 ден

:
SAS стеги 160mm х 2.5mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 160 мм. Ширина 2.5 мм.

Повеќе

77.00 ден

:
SAS стеги 100mm х 2.5mm бели .

Технички спецификации: Температурна издржливост -40 до +85 °C Пакување 100/1 Должина 100 мм. Ширина 2.5 мм.

Повеќе

38.00 ден

:

Прикажани 13–22 од 22 резулатати