Термособирачки црева

SAS Tермособирачко црево 20mm – 10mm .

Технички спецификации: Димензија 20 мм.-10 мм. Должина 1м.

Повеќе

140.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 10mm – 5mm .

Технички спецификации: Димензија 10 мм.-5 мм. Должина 1м.

Повеќе

110.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 6mm – 3mm .

Технички спецификации: Димензија 6 мм.-3 мм. Должина 1м.

Повеќе

95.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 3.2mm – 1.6mm .

Технички спецификации: Димензија 3.2 мм.-1.6 мм. Должина 1м.

Повеќе

70.00 ден

: