Термособирачки црева

SAS Tермособирачко црево 20-10mm 1m. .

Технички спецификации: Димензија 20 мм.-10 мм. Должина 1м.

Повеќе

120.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 10-5mm 1m. .

Технички спецификации: Димензија 10 мм.-5 мм. Должина 1м.

Повеќе

80.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 6-3mm 1m. .

Технички спецификации: Димензија 6 мм.-3 мм. Должина 1м.

Повеќе

60.00 ден

:
SAS Термособирачко црево 3-1.5mm 1m. .

Технички спецификации: Димензија 3.2 мм.-1.6 мм. Должина 1м.

Повеќе

40.00 ден

: