Кутии за продолжни кабли

SAS Кутија за продолжен кабел со 5 шуко+Прек. Црна .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 5 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови Боја црна

Повеќе

380.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 4 шуко+Прек. Црна .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 4 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови Боја црна

Повеќе

350.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 3 шуко+Прек. Црна .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 3 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови Боја црна

Повеќе

320.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 5 шуко+Прек. .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 5 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

380.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 4 шуко+Прек. .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 4 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

350.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 3 шуко+Прек. .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 3 Прекинувач 1/0 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

320.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 5 шуко .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 5 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

340.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 4 шуко .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 4 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

310.00 ден

:
SAS Кутија за продолжен кабел со 3 шуко .

Технички спецификации: ИЗРАБОТЕНИ ОД НЕЗАПАЛЛИВ МАТЕРИЈАЛ Гаранција 6 години Број на утичници 3 Заштита за деца Можност да се прицврсти со двојно леплива трака или штрафови

Повеќе

280.00 ден

: