Продолжни кабли

The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 6шуко+прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 6Шуко so прекинувач Боја сребрена 3 години гаранција

Повеќе

360.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 3шуко+прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 3Шуко so прекинувач Боја сребрена 3 години гаранција

Повеќе

290.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 5шуко+прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 5Шуко so прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

330.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 4шуко+прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 4Шуко so прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

300.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 3шуко+прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 3Шуко so прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

270.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 5шуко без прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 5Шуко без прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

290.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м. 4шуко без прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 4Шуко без прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

260.00 ден

:
The Fixers продолжен кабел 3х1.5/1.5м.3шуко без прекинувач .

Технички карактеристики Дебелина на кабел 3х1.5мм. Должина 1.5м 3Шуко без прекинувач Боја бела 3 години гаранција

Повеќе

230.00 ден

: