Already 18 years on market for you!
0 items0.00 den

No products in the cart.

Employment

Лининг Електроникс има во секое време отворен оглас за пријавување за работа каде Вие можете да ги оставите вашите податоци и CV. Пратената пријава за работа ја сместуваме во нашиот регистер на пријави и при изборот на кандидат најсериозно се земаат во предвид пријавите што стигнале последните 12 месеци. Вашите податоци и CV можете да ги пратите на info@lining.com.mk со наслов “Апликација за вработување”.

Работни позиции за кои може да аплицирате и испратите CV се:

  • Сервисер за компјутери, лаптопи, таблети;
  • Сервисер за телевизори, монитори, Аудио-Видео опрема;
  • Продавач на IT опрема, аудио-видео поврзување, елетро материјали;
  • Комерцијалист;
Напомена:

Со прикачување на CV и останати податоци, потврдувате дека имате интерес да работите во Лининг Електроникс и дека информациите кои ги доставувате се точни и вистинити.

Дозволувате, да ако има потреба, Лининг Електроникс ги контактира лицата наведени како референци, институциите во кои го имам завршено образованието како и претходните работодавачи кои се наведени во пријавата или прикачените документи, за да дознае повеќе за вашиот карактер, познавања, способности и искуство.

Со праќањето на вашето CV се согласувате дека ако бидете одбрани да работите во Лининг Електроникс, било која невистинита изјава, погрешно претставен документ или намерно избегнување на факти доставени до Лининг Електроникс ќе предизвикаат отпуштање од работа.

Со почит,
Lining Elektroniks!