0 продукти0.00 ден

Нема продукти во кошничката.

Вработување

Лининг Електроникс има отворен оглас за пријавување за работа каде Вие можете да ги оставите вашите податоци и CV. Пратената пријава за работа ја сместуваме во нашиот регистер на пријави и при изборот на кандидат најсериозно се земаат во предвид пријавите што стигнале последните 12 месеци. Вашите податоци, CV и сертификати можете да ги пратите на info@lining.com.mk.

Напомена:

Со прикачување на CV и останати податоци, потврдувате дека имате интерес да работите во Лининг Електроникс и дека информациите кои ги доставувате се точни и вистинити.

Дозволувате, ако има потреба, Лининг Електроникс да ги контактира лицата наведени како референци, институциите во кои го имам завршено образованието како и претходните работодавачи кои се наведени во пријавата или прикачените документи, за да дознае повеќе за мојот карактер, познавања, способности и искуство.

Со праќањето на вашето CV се согласувате дека ако бидете одбрани да работите во Лининг Електроникс, било која невистинита изјава, погрешно претставен документ или намерно избегнување на факти доставени до Лининг Електроникс ќе предизвикаат отпуштање од работа.