0 производи0.00 ден

Нема производи во кошничката.

UPS уреди

Се прикажуваат сите 5 продукти

  • Mаксимално оптеретување од 130W. Со надоградба од клеми која е изработена во сервисот на Лининг Електроникс направен е начин за подолготрајно работење на пумпата за парно греење.
  • Просечно тестирана автономија која би ја имале со 55Ah акумулатор на пумпа од 60W e околу 4h и 30min.
  • Сите овие испитувања се вршени при идеални услови на работење на UPS уредот односно при напон од 220V. Доколку имате осцилации во напонот односно понизок напон тогаш овие параметри се намалуваат во зависност од падот на напонот. Во тој случај ви препорачуваме да користите коректор на напон кој исто така можете да го набавите кај нас.
  Додади во кошничка
  • Mаксимално оптеретување од 1000W и приклучок на акулатор од 40-160Ah .
  • Просечно тестирана автономија која би ја имале со 100Ah акумулатор за печка на пелети од 450W зависно од режимот на работса (доколку е на понизок режим) e околу 5 циклуси на вклучување и исклучување на печката или околу 4-8часа.
  •  Во составот на овој уред има вградено и коректор на напон кој работи од 160-250V кое е прикажано на дисплејот на уредот. Исто така има и приказ на самиот уред колку е полн колку е полн акумулаторот и колку е оптеретен уредот процентуално.
  Додади во кошничка
  • UPS уредите служат на вашиот компјутер и останатите технички уреди како на пример ПЕЛЕТАРА да им дадат дополнително напојување во случај на снемување на струја.
  • Mаксимално оптеретување од 600W.
  Додади во кошничка
  • Mаксимално оптеретување од 130W. Во својот состав содржи акумулатор од 7.2Ah кој откако ќе смена струја дава непрекинато работење на пумпата за парно греење во зависност од јачината на истата. Со надоградба додатни два акумулатори од по 7.2Ah која е изработена во сервисот на Лининг Електроникс направен е начин за подолготрајно работење на пумпата за парно греење.
  • Просечно тестирана автономија која би ја имале со пумпа од 60W e околу 2h и 15min.
  • Сите овие испитувања се вршени при идеални услови на работење на UPS уредот односно при напон од 220V. Доколку имате осцилации во напонот односно понизок напон тогаш овие параметри се намалуваат во зависност од падот на напонот. Во тој случај ви препорачуваме да користите коректор на напон кој исто така можете да го набавите кај нас.
  Додади во кошничка
  • Mаксимално оптеретување од 130W. Во својот состав содржи акумулатор од 7.2Ah кој откако ќе смена струја дава непрекинато работење на пумпата за парно греење во зависност од јачината на истата. Со надоградба од втор акумулатор од 7.2Ah која е изработена во сервисот на Лининг Електроникс направен е начин за подолготрајно работење на пумпата за парно греење.
  • Просечно тестирана автономија која би ја имале со пумпа од 60W e околу 1h и 30min.
  • Сите овие испитувања се вршени при идеални услови на работење на UPS уредот односно при напон од 220V. Доколку имате осцилации во напонот односно понизок напон тогаш овие параметри се намалуваат во зависност од падот на напонот. Во тој случај ви препорачуваме да користите коректор на напон кој исто така можете да го набавите кај нас.
  Додади во кошничка