UPS Уреди

UPS Уред 600VA со клеми за надворешен акум. .

UPS уредите служат на вашиот компјутер и останатите технички уреди како на пример ПУМПА ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ да им дадат дополнително напојување во случај на снемување на струја. UPS 600VA е без внатрешен акумулатор туку со надоградба од клеми која е изработена во сервисот на Лининг Електроникс направен е начин за подолготрајно работење на пумпата […]

Повеќе

3,950.00 ден

:
UPS Уред 600VA +2акум. од 7.2Аh .

UPS уредите служат на вашиот компјутер и останатите технички уреди како на пример ПУМПА ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ да им дадат дополнително напојување во случај на снемување на струја. UPS  nJoy во својот состав содржи акумулатор од 7Ah кој откако ќе смена струја дава непрекинато работење на пумпата за парно греење во зависност од јачината на […]

Повеќе

6,950.00 ден

:
UPS Уред 600VA +1акум. oд 7Аh .

UPS уредите служат на вашиот компјутер и останатите технички уреди како на пример ПУМПА ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ да им дадат дополнително напојување во случај на снемување на струја. UPS  nJoy во својот состав содржи акумулатор од 7Ah кој откако ќе смена струја дава непрекинато работење на пумпата за парно греење во зависност од јачината на […]

Повеќе

5,950.00 ден

: