Калај

Калај за лемење 0,8mm 50gr .

Технички спецификации: TIN 100GR – Калај за лемење, 0,8mm, 50gr. Состав: sn-60%, Pb -40%

Повеќе

240.00 ден

:
Калај за лемење 0,8mm 100gr .

Технички спецификации: TIN 100GR – Калај за лемење, 0,8mm, 100gr. Состав: sn-60%, Pb -40%

Повеќе

210.00 ден

:
Калај за лемење 0,7mm 250gr .

Технички спецификации: TIN 250GR – Калај за лемење, 0,7mm, 250gr Состав: Sn-60%, Pb-40%

Повеќе

645.00 ден

:
Калај за лемење 0,7mm 100gr .

Технички спецификации: TIN 100GR – Калај за лемење, 0,7mm, 100gr. Состав: sn-60%, Pb -40%

Повеќе

290.00 ден

:
Калај за лемење 1mm 250gr .

Технички спецификации: TIN 250GR – Калај за лемење, 1mm, 250gr Состав: Sn-60%, Pb-40%

Повеќе

630.00 ден

:
Калај за лемење 1mm 100gr .

Технички спецификации: TIN 100GR – Калај за лемење, 1mm, 100gr. Состав: sn-60%, Pb -40%

Повеќе

280.00 ден

:
Калај 1mm 17g:

110.00 ден

Калај 1mm 17g .

Технички спецификации: Калај за лемење на макара, 1mm 17g

Повеќе

110.00 ден

: